Артыкулы: Лікоўскі (Likowski) Эдвард

Лікоўскі (Likowski) Эдвард (26.9.1836, г. Вжэсьня—20.2.1915), дзеяч каталіцкай царквы, гісторык. Д-р тэалогіі (1866). Чл. АН у Кракаве (1887). Вывучаў тэалогію і філасофію ў Мюнхенскай акадэміі. У 1865—73 выкладаў яўрэйскую мову, гісторыю царквы і кананічнага права ў Пазнанскай духоўнай семінарыі (у 1867—73 яе рэктар). Біскуп-суфраган пазнанскі з 1887, арцыбіскуп мітрапаліт гнезненскі і пазнанскі з 1914. У 1895—1914 старшыня Пазнанскага таварыства аматараў навук. Працы па гісторыі Берасцейскай уніі 1596, уніяцкай царквы Рэчы Паспалітай, Рэфармацыі.

Творы:

Historia tzw. reformacji w Polsce od pierwszego jej wystąpienia aż do Colloquium Charitativum w 1643. Poznań, 1867; 

Historia unii Kościoła ruskiego z Kościołem rzymskim. Poznań, 1875; 

Materiały do dziejów upadku unii w diecezji chełmskiej. T. 1—2. Poznań, 1878; 

Dzieje Kościoła unickiego na Litwie i Rusi w XVIII i XIX wieku uważane głównie ze względu na przyczyny jego upadku. Poznań, 1880 (2 wyd. Cz. 1—2. Warszawa, 1906); 

Rokowania poprzedzające unię brzeską. Kraków, 1886; 

Unia Brzeska (r. 1596). Poznań, 1896 (2 wyd. Warszawa, 1907).

Літаратура:

Чернякевич А.Н. Православная церковь Беларуси в эпоху Речи Посполитой (по материалам польских источников и литературы второй половины XVI—конца ХХ веков) // Веснік Гродзенскага дзяржаўнага універсітэта імя Янкі Купалы. Сер. 1. 2008. № 3.

© Валерый Пазднякоў, 2006, 2014

Надрукавать Надрукаваць без ілюстрацый
Дадаць меркаванне

Ю.А.Ябланоўскі

Пячатка Вітаўта

План Віцебска. З кнігі: Памятная книжка Витебской губернии на 1865 год. Издана Витебским губернским статистическим комитетом. Под редакциею А.М.Сементовского. СПб., 1865.