Артыкулы: рыскун

рыскун, службовая асоба ў памежных валасцях ВКЛ у 15—16 ст. Сачылі за дзярж. мяжой, займаліся пагранiчнай выведкай, кантралявалі пераход цераз мяжу iншаземцаў, дапытвалі iх i г.д. Пасада Р. была незалежнай ад намеснiка, мабыць, выбiраўся ў валасцях.

Лiтаратура:

Bardach J. Ryskun i szpieg // Bardach J. Studia z ustroju i prawa Wielkiego Księstwa Litewskiego XIV—XVII w. Warszawa, 1970.

© Валерый Пазднякоў, 2006

Надрукавать Надрукаваць без ілюстрацый
Дадаць меркаванне

Ю.А.Ябланоўскі

Пячатка Вітаўта

План Віцебска. З кнігі: Памятная книжка Витебской губернии на 1865 год. Издана Витебским губернским статистическим комитетом. Под редакциею А.М.Сементовского. СПб., 1865.