Артыкулы: Хацінская бітва 1673

Хацінская бітва 1673.Адбылася 11 ліст. каля замка Хацін на Днястры (цяпер г. Хацін Чарнавіцкай вобл., Украіна) паміж войскам Рэчы Паспалітай над камандаваннем вял. кароннага гетмана Я.Сабескага (каля 40 тыс. чал.) і войскам Турцыі на чале з Гусейнам-пашою (каля 35 тыс. чал.) у час вайны 1672—76. У выніку бітвы знішчана турэцкая армія, якаяатабарылася за ўмацаваннямі старога лагера войска Рэчы Паспалітай (застаўся з часоў Хацінскай бітвы 1621).Перамога ў бітве садзейнічала Сабескаму ў абранні яго на трон Рэчы Паспалітай (1674).

Літаратура:

Codello A. Litwa wobec wojny z Turcją 1672—1676 r. // Studia i Materjały do Historii Wojskowości. 1968. T. 14, cz. 1.

© Валерый Пазднякоў, 2006

Надрукавать Надрукаваць без ілюстрацый
Дадаць меркаванне

Ю.А.Ябланоўскі

Пячатка Вітаўта

План Віцебска. З кнігі: Памятная книжка Витебской губернии на 1865 год. Издана Витебским губернским статистическим комитетом. Под редакциею А.М.Сементовского. СПб., 1865.