Артыкулы: Кнігі пра ВКЛ 2014 г.

Кнігі пра ВКЛ 2014 г.


Беларусь


Анищенко Евгений. Шляхта Мозырского повета. Список XVIII в. Мн.: Издатель Виктор Хурсик, 2014. 230 с.

Архіварыус. Зборнік навуковых паведамленняў і артыкулаў. Выпуск 12. Мінск: НГАБ, 2014. 470 с.

Бектинеев Ш.И. Денежное обращение на территории Беларуси в IX—XVI веках. Нумизматические исследования. Мінск.: Беларуская навука, 2014. 509 с., ил.

Беларусіка=Albaruthenica. 35. Віленскія выданні Францыска Скарыны ў кантэксце эпохі адраджэння. Да 490-годдзя кнігадрукавання ў Вялікім Княства Літоўскім. Матэрыялы IV Скарынаўскіх чытанняў (Мінск, 27 красавіка 2012 г.). Мінск: Кнігазбор, 2014. 147 с.

Беларускае Падзвінне: вопыт, методыка і вынікі палявых і міждысцыплінарных даследаванняў. Зборнік навуковых артыкулаў ІІ міжнароднай навуковай канферэнцыі (да 20-годдзя археалагічных і этнаграфічных экспедыцый ПДУ) (Полацк, 17—18 красавіка 2014 г.). У дзвюх частках. Частка 1. Наваполацк: ПДУ, 2014. 275 с., іл.

Беларускае Падзвінне: вопыт, методыка і вынікі палявых і міждысцыплінарных даследаванняў. Зборнік навуковых артыкулаў ІІ міжнароднай навуковай канферэнцыі (да 20-годдзя археалагічных і этнаграфічных экспедыцый ПДУ) (Полацк, 17—18 красавіка 2014 г.). У дзвюх частках. Частка 2. Наваполацк: ПДУ, 2014. 221 с., іл.

Беларуская даўніна. Выпуск 1. Мінск, 2014. 186 с., іл.

Беларусь праз прызму рэгіянальнай гісторыі. Бяроза і Бярозаўскі рэгіён. Мінск: Беларуская навука, 2014. 401 с., іл.

Берасцейскія кнігазборы. Брэсцкая Біблія — унікальны помнік культуры XVI стагоддзя: да 450-годдзя выдання. Матэрыялы і даклады міжнароднага круглага стала. Брэст, 29—31 мая 2013 года. Брэст: БрДТУ, 2014. 247 с., іл.

Бутевич А. Тайны Мирского замка. Путешествие по древней фортеции с Адамом Мицкевичем. Мн.: Издательский дом «Звязда», 2014. 151 с.

Высоцкая Н.Ф. Радзивиллы. Несвиж. Замок. Книга II. Часть 1. Мн.: Мастацкая літаратура, 2014. 351 с., ил.

Высоцкая Н.Ф. Радзивиллы. Несвиж. Замок. Книга II. Часть 2. Мн.: Мастацкая літаратура, 2014. 351 с., ил.

Вялікае княства Літоўскае і яго суседзі ў XIV—XV стст. Саперніцтва, супрацоўніцтва, урокі. Да 600-годдзя Грунвальдскай бітвы. Матэрыялы Міжнароднай навуковай канферэнцыі. Гродна, 8—9 ліпеня 2010 г. 2-е выданне. Мінск: Беларуская навука, 2014. 225 с., іл.

Габрусь Т.В. Сакральнае дойлідства Беларусі: 1000-гадовая спадчына. Мінск: Беларуская навука, 2014. 483 с., іл.

Галенчанка Г.Я. Метрыка Вялікага Княства Літоўскага: гісторыя, даследаванні, выданні (кароткі нарыс). Мінск: БелНДІДАС, 2014. 88 с.

Галубовіч В.У. Miscellanea historica polocensia. Даследаванні па гісторыі Полаччыны ХІІ—XVII стст. Гродна: ГДАУ, 2014. 223 с., іл.

Гарадзенскі соцыум 2013. Гісторыя і памяць XV— XX стст. Матэрыялы міжнароднай навуковай канферэнцыі (Гародня, 9—10 лістапада 2013 г.). Гародня, 2014.

Гербоўнік беларускай шляхты. Том 3. В. Мінск: Беларусь, 2014. 647 с., іл.

Герольд Literland. № 20. 500-годдзе Перамогі ў бітве пад Воршай 1514—2014 г. Горадня; Менск, 2014. 156 с., іл.

Гісторыя Навагрудка — з глыбінь вякоў да нашых дзён. История Новогрудка — из глубин веков до наших дней. Мінск: Белстан, 2014. 591 с., іл.

Голденков Михаил. Утраченная Русь. Забытая Литва. Неизвестная Московия. Запрещенная Беларусь. Мн.: Букмастер , 2014. 413 с., ил.

Груша А.І., Латушкін А.М. Альбом палеаграфічных здымкаў (з электронным дыскам). Мінск: БДУ, 2014. 104 с., іл.

Грыцкевіч Анатоль. Сцягі Оршы. Мінск: Выдавец А.М.Вараксін, 2014. 63 с., іл. 

Гулецкий Д.В. Монеты Великого княжества Литовского. II половина XIV века—1536. = HuletskiDzmitry. CoinsoftheGrandprincipalityofLithuania. Secondhalfofthe 14thcentury – 1536. Мн.: УП «Энциклопедикс», 2014. 260 с., ил.

Дакументальная спадчына Беларусі XIV—ХХ стагоддзяў. Матэрыялы навукова-практычнай канферэнцыі, прысвечанай 75-годдзю Нацыянальнага гістарычнага архіва Беларусі (Мінск, 26 чэрвеня 2013 г.). Мінск: Выдавец А.М.Вараксін, 2014. 266 с., іл.

Друждж Пётр. Бітва пад Оршай 1514 года. Мінск: Выдавец А.М.Янушкевіч, 2014. 212 с., іл.

Друцк. Минск: Беларуская навука, 2014. (Древнейшие города Беларуси). 618 с., ил.

Дук Д.У. Археалагічныя комплексы пасадаў Полацка ІХ—XVIII стст. (па выніках раскопак 2004—2012 гг.). Наваполацк: ПДУ, 2014. 253 с., іл.

Дучыц Людміла, Клімковіч Ірына. Язычніцтва старажытных беларусаў. Мінск: Харвест, 2014. 367 с., ил.

Евангельская Царква Беларусі: гісторыя і сучаснасць (да 600-годдзя Евангельскай Царквы ў Беларусі). Зборнік матэрыялаў Міжнароднай навукова-практычнай канферэнцыі (Мінск, 7 снежня 2013 г.). Мінск: Пазітыў-цэнтр, 2014. 327 с., іл.

Жураўскі А.І. Выбраныя працы. Мінск: Беларуская навука, 2014. 491 с.

Заливако Александр. Терминологический словарь Великого княжества Литовского. Мн.: Энциклопедикс, 2014. 48 с.

Заливако Александр. Терминологический словарь Великого княжества Литовского. Издание второе, дополненное. Мн.: Энциклопедикс, 2014. 56 с.

Заливако Александр. Фамильный архив рода Заливако. Сборник документов. В 5 книгах. Книга № 2. XVII в. Мн.: Энциклопедикс, 2014. 357 с., ил.

Заливако Александр. Харевичи герба «Сас». Минск: Энциклопедикс, 2014. 156 с., ил.

Заливако Александр. Шумские герба «Ястребец». Минск: Энциклопедикс, 2014. 182 с., ил.

Залівака Аляксандр. Шляхта Віцебскай губерні. Радаводы. Кніга 1. Фасцыкул IV. Мінск: Энцыклапедыкс, 2014. 160 с.

Залилов И.З. Граффити Спасо-Преображенской церкви в Полоцке XII—XVII вв. Полоцк: Спасо-Евфросиниевский женский монастырь в г. Полоцке, 2014. 111 с., ил., табл.

Калекцыянер. Зборнік артыкулаў. Мінск, 2014.

Каталог радзівілаўскіх медалёў са збораў Нацыянальнага гісторыка-культурнага музея-запаведніка “Нясвіж” / Укладальнік Г.Д.Быль. Мінск: Зималетто, 2014. 63 с., іл.

Кніжная спадчына Беларусі. З фондаў Нацыянальнай бібліятэкі Беларусі. = Книжное наследие Беларуси. Из фондов Национальной библиотеки Беларуси. = BelarusianBookHeritage. In the Collections of the National Library of Belarus. Мінск: Беларуская энцыклапедыя імя П.Броўкі, 2014. 415 с., іл.

Кніжная спадчына Францыска Скарыны. Том 2. Кніга Выхад. Факсімільнае ўзнаўленне. Мінск, 2014. 191 с., іл.

Кніжная спадчына Францыска Скарыны. Том 3. Кніга Лявіт. Факсімільнае ўзнаўленне. Мінск, 2014. 151 с., іл.

Кніжная спадчына Францыска Скарыны. Том 4. Кніга Лічбы. Факсімільнае ўзнаўленне. Мінск, 2014. 183 с., іл.

Кніжная спадчына Францыска Скарыны. Том 5. Кніга Другі Закон. Факсімільнае ўзнаўленне. Мінск, 2014. 167 с., іл.

Кніжная спадчына Францыска Скарыны. Том 6. Кніга Іова. Факсімільнае ўзнаўленне. Мінск, 2014. 138 с., іл.

Кніжная спадчына Францыска Скарыны. Том 7. Кніга Ісуса, сына Нава. Факсімільнае ўзнаўленне. Мінск, 2014. 135 с., іл.

Кніжная спадчына Францыска Скарыны. Том 8. Кніга Суддзяў Ізраілевых. Кніга Руфі. Факсімільнае ўзнаўленне. Мінск, 2014. 171 с., іл.

Кніжная спадчына Францыска Скарыны. Том 9. Першая кніга Царстваў. Факсімільнае ўзнаўленне. Мінск, 2014. 174 с., іл.

Кніжная спадчына Францыска Скарыны. Том 10. Другая кніга Царстваў. Факсімільнае ўзнаўленне. Мінск, 2014. 135 с., іл.

Кніжная спадчына Францыска Скарыны. Том 11. Трэцяя кніга Царстваў. Факсімільнае ўзнаўленне. Мінск, 2014. 158 с., іл.

Левишко (Харевич) Т.Г. Заступница земли Белорусской святая София Слуцкая из рода князей Олельковичей. Мн.: Энциклопедикс, 2014. 424 с., ил.

Ляхор В.А. Военная символика белорусов. Знамена и мундиры. Минск: Харвест, 2014. 223 с., ил.

Магнацкі двор і сацыяльнае ўзаемадзеянне (XV—XVIII стст.). Зборнік навуковых прац. Мінск: Медысонт, 2014. 441 с., іл.

Мартинович М.В. Великое Княжество Литовское, Русское и Жемайтское от предпосылок к созданию до Люблинской унии 1569 года. Мн.: Издатель А.Н.Вараксин, 2014. 624 с., ил.

Мастацкія цуды Нясвіжскай зямлі. Матэрыялы навукова-практычнай канферэнцыі. Нясвіж, 23 мая 2014 г. 175 с., іл.

Матэрыялы па археалогіі Беларусі. Выпуск 25. Вынікі даследавання першабытных і сярэдневяковых старажытнасцей Беларусі ў 2011—2012 гадах. Мінск: Беларуская навука, 2014. 397 с., іл.

Матэрыялы Х Міжнародных кнігазнаўчых чытанняў “Кніжная культура Беларусі XVI—сярэдзяны XVII ст.: да 440-годдзя выдавецкай дзейнасці Мамонічаў”. Мінск, 17—18 красавіка 2014 г. Мінск: НББ, 2014. 238 с., іл.

Мацук Андрэй. Полацкае ваяводства ў XVIII ст.: ваявода, шляхецкая эліта, соймікі. Мінск: Беларуская навука, 2014. 233 с., іл.

Метельский А.А. Владельцы старого Несвижа. 2-е издание, дополненное. Минск: Беларуская Энцыклапедыя імя Петруся Броўкі, 2014. 159 с., ил. 1500.

Метельский А.А. Забытая Альба. Очерк истории загородной резиденции Радзивиллов под Несвижем. Минск: Беларуская навука, 2014. 128 с., ил.

Мяцельскі А.А. Мсціслаўскае княства і ваяводства ў ХІІ—ХVIII стст. 2-е выданне, выпраўленае. Мінск: Беларуская навука, 2014. 664 с., іл.

Надсан Аляксандр. Выбранае. Мінск: Кнігазбор, 2014. 604 с., іл.

Падымныя рэестры Менскага ваяводства. Менскі павет 1775. Rejestry podymnego województwa mińskiego. Powiat miński 1775 / Укладальнік Дзмітрый Дрозд. Мінск: Медысонт, 2014. 197 с., іл.

Пазднякоў В.С. Архіў праваслаўных і грэка-каталіцкіх мітрапалітаў Вялікага Княства Літоўскага ў XVI—XVIII стст. (гісторыя, структура, склад). Мінск: БелНДІДАС, 2014. 332 с.

Попко Ольга. Портреты князей Радзивиллов. Из коллекции князя Константина Гогенлоэ-Шиллингсфюрста (дворец Шиллингсфюрст, Германия). Каталог выставки. Музей «Замковый комплес «Мир». 16 мая—16 ноября 2014 г. Мн.: Zimaletto, 2014. 101 с., ил.

Рэпрэзентацыя і музеефікацыя творчай спадчыны Тышкевічаў у Беларусі і Літве. Пятыя міжнародныя Тышкевіцкія чытанні. Мінск, Крэцінга, 14—15 мая 2014 г. Манаграфічны зборнік. Мінск: БДУКМ, 2014. 182 с., іл.

Саверченко Иван. Блеск короны. Повесть-нарация. Эссе. Мн.: Мастацкая літаратура, 2014. 326 с.

Саяпин В. Утраченные католические храмы Гродно. Гродно: ЮрСаПРинт, 2014. 113 с., ил.

Слуцкія паясы і літургічнае адзенне са збораў Нацыянальнага музея ў Варшаве і Нацыянальнага мастацкага музея Рэспублікі Беларусь. Каталог выстаўкі 5 лістапада 2014—6 красавіка 2015 г. Мінск. Мінск: Першая ўзорная друкарня, 2014. 82 с., іл.

Тарас А.Е. Орша 8 сентября 1514 года. Минск: Харвест, 2014. 159 с., ил.

Токць С., Дзелянкоўскі М. Скідзель і яго ваколіцы. Жывая гісторыя. Мінск: Тэхналогія, 2014.

Федорук А.Т. Старинные усадьбы Гродненщины. Мн.: Беларусь, 2014. 543 с., ил.

Христианство в Беларуси: история и современность. Сборник научных статей. Минск: Беларуская навука, 2014. 494 с.

Чаквин И.В. Избранное. Теоретические и историографические статьи по этногенезу, этническим и этнокультурным процессам, конфессиональной истории белорусов. Минск: Беларуская навука, 2014. 463, [16] с., ил.

Чаропка Вітаўт. Геркулес, Руды і Пярун (Радзівілы-пераможцы). Мінск: Харвест, 2014. 319 с., іл.

Чистович И.А. Очерк истории западно-русской церкви. Минск., 2014. 911 с.

Шаланда Аляксей. Таямнічы свет беларускіх гербаў. Шляхецкая геральдыка Вялікага княства Літоўскага. Мінск: Выдавец А.М.Янушкевіч, 2014. 218 с., іл.

Штыхов Г.В. Лукомль: археологический комплекс железного века и средневековья. Минск: Беларуская навука, 2014. 167 с., ил.

Щепило А. История рода Шипилло — Szipillo Щипилло — Szczipillo XVI—XXI. Мн.: Энциклопедикс, 2014. 584 с., ил.

Arche. Пачатак. 2014. № 11 (132). Гарадзенскі міленіум. 395 с., іл.

Arche. Пачатак. 2014. № 12 (133). Бітва пад Оршай: месца памяці і канфлікт інтэрпрэтацый. 754 с., іл.

Unus pro omnibus. Валовічы ў гісторыі Вялікага княства Літоўскага XV—XVIII стст. Мінск: Медысонт, 2014. 506 с., іл.


Украіна


Акти Волинського воєводства кінця XV—XVI ст. (із зібрання Пергаментних документів Архіву головного актів давніх у Варшаві) / Підготовка до друку Андрія Блануци, Дмитра Ващука, Дмитра Вирського (латиномовні документи). Київ: Інститут історії України НАН України, 2014. 153 с.

Бондар Олександр. Чернігів: місто і фортеця у ХIV—XVIII століттях. Київ: Олег Филюк, 2014. 178 с., іл.

Дзярнович Олег, Рагаускене Раймонда, Тесленко Ігор, Черкас Борис. Князі Острозькі. Київ: Балтія-Друк, 2014. 280 с.

Кондратьєв І.В. Любецьке староство (XVI—середина XVII ст.). Чернігів: Видавець Лозовий В.М., 2014. 383 с., ил.

Собчук Володимир. Від коріння до крони. Дослідження з історії князівських і шляхетських родів Волині XV—першої половини XVII ст. Кременець: Кременецько-Почаївський державний історико-архітектурний заповідник, 2014. 507 с.

Українське повсякдення ранньомодерної доби. Збірник документів. Випуск I. Волинь XVI ст. / Упорядники: Безпалько В.В., Висотін М.Б., Ворончук І.О., Кучерук М.М., Чубик Ю.І. Київ: Фенікс, 2014. 739 с., іл.

Філіпович Марина. Полоцька земля в літописних та актових джерелах XI—XVI століть. Київ, 2014. 202 с., ил.


Літва


XVIIa. pradžiosLietuvosvietovių istoriniai šaltiniai: 1622 m. Vilniausekonomijosinventorius: (šaltiniopublikacija) / Parengė DariusVilimas; šaltinį iš lenkų kalbosvertė TamaraBairašauskaitė. Vilnius: Lietuvosistorijosinstitutoleidykla, 2014. 264 p.

XVIII amžiaus studijos. 1. Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė: tarp tradicijų ir naujovių. Vilnius: Lietuvos istorijos instituto leidykla, 2014. 383 p., pav.

Česnulis Evaldas, Ivanauskas Eugenijus. Lithuanian Half-Groats of Sigismund August 1545—1566. Kaunas; Zürich, 2014. 158 p., il.

Istorijos šaltinių tyrimai. T. 5. Vilnius: Lietuvos istorijos instituto leidykla, 2014. 315 p.

Jučas Mečislovas. Senoji Lietuva. Istorijos aktualijos. Vilnius, 2014. 158, [1] p., il. (Lietuvos didžiųjų kunigaikščių rūmų studijos, XIX tomas).

Kazimiero Leono Sapiegos archyvo inventorinė knyga / Parengė Darius Antanavičius, Algirdas Baliulis. Vilnius: Lietuvos istorijos instituto leidykla, 2014. 348 p.

Lietuva—Lenkija—Švedija: Europos dinastinės jungtys ir istoriniai-kultūriniai ryšiai. Vilnius, 2014. 623, [1] p., il. (Lietuvos didžiųjų kunigaikščių rūmų studijos, XXI tomas).

Lietuvos Metrika. Knyga Nr. 49 (1566—1572). Užrašymų knyga 49 / Parengė Eglė Deveikytė. Vilnius: Lietuvos istorijos instituto leidykla, 2014. XVI, 180 p.

LietuvosMetrika (1565—1566). 50-ojiTeismų bylų knyga (XVIIa. pradžioskopija) / Parengė LirijaSteponavičienė, IrenaValikonytė. Vilnius: Vilniausuniversitetoleidykla, 2014. XXVI, 316p., pav.

Liutauras Chreptavičius Joakimas. Apie gamtos tvarką. = Litawor Chreptowicz Joachim Litawor. O prawie natury. = Літавор Храптовіч Іахім. Аб прыродным праве. Vilnius: SANTARA, 2014. 219 p.

Martinaitienė Gražina Marija. Ioannes Breutelt nos fecit. Vilnius, 2014. 158, [2] p., il. (Lietuvos didžiųjų kunigaikščių rūmų studijos, XX tomas).

ModerniosiosadministracijostapsmasLietuvoje: valstybėsinstitucijų raida 1764—1794 metais. Kolektyvinė monografija. Vilnius: Lietuvos istorijos instituto leidykla, 2014. 700 p.

Povilas Ksaveras Bžostovskis. Paulavos respublika / [Aurelija Arlauskienė, Lucija Jurgelevič, Ramunė Šmigelskytė-Stukienė]; sudarytoja Aurelija Arlauskienė. Vilnius, 2014. 263, [1] p.: iliustr.

Svetikas Eugenijus. Krikščioniškasis bestiariumas XIII—XV a. Lietuvos kultūroje. Omega segės zoomorfiniais galais. T. I. Vilnius: Diemedžio, 2014. 300 p.

Svetikas Eugenijus. Krikščioniškasis bestiariumas XIII—XV a. Lietuvos kultūroje. Omega segės zoomorfiniais galais. T. II. Vilnius: Diemedžio, 2014. 524 p.

Žiemgalos aktai. Acta Semigalliae / Parengė, vertė ir komentavo Tomas Baranauskas. Joniškis: Simkala, 2014. 34, [2] p.: il.

Дзярнович О., Бырлэдяну В., Тимошенко Л. Сны о Византии? Место цивилизационного и культурного наследия Византии в регионе Пограничья Центрально-Восточной Европы. Вильнюс: ЕГУ, 2014. 332 с.

Славянская письменность Великого княжества Литовского. Характерные черты и специфические особенности. Сборник статей. Вильнюс: Институт Литовского языка, 2014. 439 с., ил.

Эйдзінтас Алфансас, Бумблаўскас Альфрэдас, Кулакаўскас Антанас, Тамашайціс Міндаўгас. Гісторыя Літвы. Вільня: Santara, 2014. 279 с., іл.


Польшча


Бэднарчук Лешэк. Спадчына Вялікага Княства Літоўскага ў беларускай мове. Нью Ёрк; Кракаў; Люблін, 2014. 116 с.

Шатько Е.Г. Колокола и колокольные звоны православных храмов западных регионов Беларуси: история и современность. Белосток: Orthdruk, 2014. 294 с., ил.

Augustyniak Urszula. Testamenty ewangelików reformowanych w Wielkim Księstwie Litewskim w XVI—XVIII wieku. Wydanie II poprawione i rozszerzone. Warszawa: Semper, 2014. 300 s., il.

Borkowski Andrzej, ks. archimandryta. Patriarchaty Wschodu w dziejach Rzeczypospolitej (1583—1601). Białystok: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, 2014. 391 s.

Dębowska Maria. Łacińska parafia pod wezwaniem św. Jakuba Apostoła w Łucku (XV—XVIII w.). Lublin: Episteme, 2014. (Biblioteka Ośrodka Archiwów, Bibliotek i Muzeów Kościelnych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. № 31). 163 s., il.

Dróżdż Piotr. Orsza 1514. Warszawa: Bellona, 2014. 221 s., il.

Jasnowski Józef. Mikołaj Czarny Radziwiłł (1515—1565). Kanclerz i marszałek ziemski Wielkiego Księstwa Litewskiego, wojewoda wileński. Oświęcim: Napoleon V, 2014. 321 s.

Jusupović Monika. Prowincjonalna elita litewska w XVIII wieku. Działalność polityczna rodziny Zabiełłów w latach 1733—1795. Warszawa, 2014.

Klasztory mnisze na wschodnich terenach Rzeczypospolitej od XVI do początku XX wieku. Poznań: WydawnictwoNaukaiInnowacje, 2014. 489 s., il.

Mironowicz Antoni, Mironowicz Marcin. Św. Antoni Supraski. Białystok: Orthdruk, 2014. 44 s.

Paszkiewicz Henryk. Jagiellonowie a Moskwa. Tom 1. Litwa a Moskwa w XIII i XIV wieku. Komorów: Wydawnictwo ANTYK Marcin Dybowski, 2014. 454 s.

Pietkiewicz Krzysztof. Wielkie Księstwo Litewskie pod rządami Aleksandra Jagiellończyka. Studia nad dziejami państwa i społeczeństwa na przełomie XV i XVI wieku. Oświęcim: Napoleon V, 2014. 341 s.

Rękopisy supraskie w zbiorach krajowych i obcych / Opracował Antoni Mironowicz. Katalog rękopisów supraskich / Opracowany przez Antoniego Mironowicza, Nadieżdę Morozową, Marinę Czistiakową, Elżbietę Kierejczuk, Eugenię Mironowicz, Nikołaja Nikołajewa. Białystok: Libra, 2014. 391 s., il.

Stradomski Jan. Rękopisy i teksty. Studia nad cerkiewnosłowiańską kulturą literacką Wielkiego Księstwa Litewskiego i Korony Polskiej do końca XVI w. Kraków: Scriptum, 2014. (Krakowsko-Wileńskie Studia Slawistyczne 10). 370 s.

Studia z dziejów Wielkiego Księstwa Litewskiego (XVI—XVIII wieku). Warszawa: DiG, 2014. 464 s.

Wereda Dorota. Unicka diecezja włodzimiersko-brzeska (część brzeska) w XVIII wieku. Siedlce, 2014. 238 s., 2 mapy.


Латвія


Запісы таварыства аматараў беларускай гісторыі імя Вацлава Ластоўскага. Выпуск 4. Бітва пад Оршай. 1514—2014. Рыга: Інстытут беларускай гісторыі і культуры, 2014. 224 с., іл.

Расія


Бабятынскі Конрад. Ад Смаленска да Вільні. Вайна Рэчы Паспалітай з Масковіяй (1654—1655 гг.). 2-е выд. Смаленск: Інбелкульт, 2014. 171 с., іл.

Гардзееў Юры. Цывільна-вайсковыя парадкавыя камісіі ў Вялікім Княстве Літоўскім у часы Чатырохгадовага сойма (1789—1792). Смаленск: Інбелкульт, 2014. 434 с., іл.

Иван Грозный — завоеватель Полоцка (новые документы по истории Ливонской войны) / Сост., подгот. к публ., вступ. ст. В.Ю.Ермак; описание рукописи К.Ю.Ерусалимский. СПб.: Дмитрий Буланин, 2014. 482 с., ил. (Кніга Метрыкі ВКЛ № 573).

Исторический вестник. Том 7 (154). Литва, Русь и Польша XIII—XVI вв. М., 2014. 256 с., ил.

Карнаухов Д.В. «Русские» и «московские» известия в трудах польских историков второй половины XV—начала XVII вв. (историографический аспект). Новосибирск: Изд-во НГПУ, 2014. 208 с.

Кибинь А.С. От Ятвязи до Литвы. Русское пограничье с ятвягами и литвой в X—XIII веках. М.: Квадрига, 2014. 271 с.

Краўцэвіч Аляксандр. Краіна пагранічча. Смаленск: Інбелкульт, 2014. 518 с.

Курбатов О.А. Военная история русской Смуты начала XVII века. 2-е изд., испр. М.: Квадрига, 2014. 238 с., ил.

Плахій Сяргій. Рускі Вавілон. Дамадэрныя ідэнтычнасці ў Расіі, Украіне і Беларусі. Смаленск: Інбелкульт, 2014. 300 с.

Пятраўскас Рымвідас. Літоўская знаць у канцы XIV—XV ст. Склад—структура—улада. Смаленск: Інбелкульт, 2014. 385 с.

Тарановский Ф.В. Обзор памятников магдебургского права западно-русских городов литовской эпохи. Историко-юридическое исследование. М. 2014. 207 с.

Федорова И.В. «Путешествие в Святую Землю и Египет» князя Николая Радзивилла и восточнославянская паломническая литература XVII—начала XVIII в. Исследование и текст. СПб.: Пушкинский Дом, 2014. 605 с., ил.

Хундерт Гершон. Евреи в Польско-Литовском государстве в XVIII веке: генеалогия Нового времени. М.: Книжники; Текст, 2014. 306 с.

Цемушаў Віктар. На ўсходняй мяжы Вялікага Княства Літоўскага (сярэдзіна XIV—першая палова XVI ст.). Смаленск: Інбелкульт, 2014. 463 с. 

Надрукавать Надрукаваць без ілюстрацый
Дадаць меркаванне

Ю.А.Ябланоўскі

Пячатка Вітаўта

План Віцебска. З кнігі: Памятная книжка Витебской губернии на 1865 год. Издана Витебским губернским статистическим комитетом. Под редакциею А.М.Сементовского. СПб., 1865.