Артыкулы: Валадкевіч (Валадковіч) Хрызастом

Валадкевіч (Валадковіч) Хрызастом (1599?—каля 1642), дзяржаўны дзеяч ВКЛ, гісторык. У 1613 і 1629 выбіраўся паслом на соймы ад Жамойці. Напэўна, у 1621 удзельнічаў у баявых дзеяннях у Інфлянтах у час вайны Рэчы Паспалітай са Швецыяй 1600—29. Каралеўскі дваранін, інстыгатар ВКЛ у 1626—33, адначасова каралеўскі сакратар, жамойцкі войскі ў 1627—31, суддзя каптуровы ў 1632, падсудак земскі ў 1632—42. Паводле некат. звестак, напісаў кнігу пра гісторыю Інфлянцкага ордэна. У 1610 у Вільні выдаў на лац. мове кн. «Дзесяцігадовая Інфлянцкая вайна». З лац. мовы на польскую пераклаў «Жыціе св. Казіміра» (выйшла каля 1627—31).

Літаратура:

Błaszczyk G. Chryzostom Wołodkiewicz — zapomniany pisarz i jego testament // Lituano-Slavica Poznaniensia. Poznań, 1989. T. 3;

AntanavičiusD. Lietuviobajoro «DešimtmetisLivonijoskaras»: bibliografinėsmįslėsir šaltiniotyrinė vertė // Lietuvosistorijosmetraštis. 2000 metai. Vilnius, 2001;

Яго ж. Lietuviobajoro «DešimtmetisLivonijoskaras»: autorystėsproblema // Там жа.

© Валерый Пазднякоў, 2005

Надрукавать Надрукаваць без ілюстрацый
Дадаць меркаванне

Ю.А.Ябланоўскі

Пячатка Вітаўта

План Віцебска. З кнігі: Памятная книжка Витебской губернии на 1865 год. Издана Витебским губернским статистическим комитетом. Под редакциею А.М.Сементовского. СПб., 1865.