Артыкулы: загадкі

загадкі, кароткае вобразнае, іншасказальнае апісанне рэчы, з’явы, прадмета, якое трэба адгадаць. Як жанр фальклору З. шырока распаўсюджаны ў беларусаў, літоўцаў, украінцаў, рукіх, палякаў са старажытных часоў. Сярод іх метафарычныя і алегарычныя З. пра з’явы прыроды, расліны і жывёлы, чалавечаю дзейнасць і рэчы. У адрозненне ад інш. малых жанраў фальклору — прыказак і прымавак, якія запісваліся пачынаючы з 17 ст., З. позна звярнулі на сябе ўвагу літаратараў ВКЛ. Запісы З. вядомы з 18 ст. У рукапісу 18 ст. з Бібліятэкі АН Літвы (фонд 199, справа 11) запісаны 120 З. па польскай і лац. мовах. Белетрызаваныя З. выкарыстоўваў у сваіх фацэцыях Кароль Жэра.

Літаратура:

Загадкі / Скл. М.Я.Грынблат, А.І.Гурскі. Мн., 1972;

Гілевіч Н.С. Паэтыка беларускіх загадак. Мн., 1976;

Карский Е.Ф. Белорусы. Т. 3, кн. 1. Мн., 2007;

Mįslėsiš XVIIIamžiujeLietuvosDidžiojojeKunigaikštystėjesukurtosrankraštinėsknygos / ParengeD.Burba // Tautosakosdarbai. Vilnius, 2007. T. 33.

© Валерый Пазднякоў, 2010

Надрукавать Надрукаваць без ілюстрацый
Дадаць меркаванне

Ю.А.Ябланоўскі

Пячатка Вітаўта

План Віцебска. З кнігі: Памятная книжка Витебской губернии на 1865 год. Издана Витебским губернским статистическим комитетом. Под редакциею А.М.Сементовского. СПб., 1865.