Сайту «Электронная энцыклапедыя “Вялікае Княства Літоўскае”» патрабуюцца аўтарскія артыкулы, матэрыялы для разделаў «Кнігі і артыкулы», «Дакументы», «Карты», «Галерэя». Калі ў вас ёсць што паказаць іншым, звяртайцеся, і пра вас даведаецца ўвесь свет!

Ю.А.Ябланоўскі

Пячатка Вітаўта

План Віцебска. З кнігі: Памятная книжка Витебской губернии на 1865 год. Издана Витебским губернским статистическим комитетом. Под редакциею А.М.Сементовского. СПб., 1865.