Артыкулы: Абрагам (Abraham) Уладзіслаў Генрык Францішак

Абрагам (Abraham) Уладзіслаў Генрык Францішак (10.10.1860, г. Самбар—15.10.1941), польскі гісторык права і царквы. Чл. Польскай АН у Кракаве (1902), д-р габілітаваны (1886), праф. звычайны (1890). Вучыўся ў Кракаўскім (1878—83) і Берлінскім (1885) ун-тах. З 1886 выкладаў у Кракаўскім, у 1888—1939 — у Львоўскім ун-це (у 1899—1900 яго рэктар), адначасова ў 1935—39 — у Каталіцкім ун-це ў Любліне. Даследаваў усеагульнае і польскае кананічнае права, гісторыю царквы, дзярж. і судовага ладу Польшчы і ВКЛ.

Творы:

Początki prawa patronatu w Polsce. Lwów, 1889;

Zjazd łęczycki w r. 1180. Lwów, 1889;

Organizacja Kościoła w Polsce do połowy wieku XII. Lwów, 1890 (3 wyd. Poznań, 1962; змешчана бібліяграфія прац А.);

O powstaniu dziesięciny swobodnej. Warszawa, 1891;

Sprawa Muskaty. Kraków, 1893; Pierwszy spór kościelno-polityczny w Polsce. Kraków, 1895;

Powstanie organizacji Kościoła łacińskiego na Rusi. T. 1. Lwów, 1904;

Polska a chrzest Litwy // Polska i Litwa w dziejowym stosunku. Warszawa etc., 1914. S. 1—36;

Z dziejów dawnego biskupstwa łacińskiego w Łucku // Kwartalnik Historyczny. 1937. Rocznik LI. Zeszyt 1—2. S. 141—147

Літаратура:

Księga pamiątkowa ku czci Władysława Abrahama. T. 1—2. Lwów, 1930—31;

Sawicki J. Władysław Abraham (1860—1941) // Kwartalnik historyczny. 1946. R. 53.

© Валерый Пазднякоў, 2005, 2014

Надрукавать Надрукаваць без ілюстрацый
Дадаць меркаванне

Ю.А.Ябланоўскі

Пячатка Вітаўта

План Віцебска. З кнігі: Памятная книжка Витебской губернии на 1865 год. Издана Витебским губернским статистическим комитетом. Под редакциею А.М.Сементовского. СПб., 1865.