Артыкулы: Дамбкоўскі (Dąbkowski) Пшэмыслаў Раман

Дамбкоўскі (Dąbkowski) Пшэмыслаў Раман (23.2.1877, г. Львоў—18.12.1950), польскі гісторык. Чл. Польск. АН у Кракаве, д-р габілітаваны (1906), праф. звычайны (1919). Скончыў Львоўскі ун-т, дзе пасля выкладаў, у 1919—20 у Варшаўскім ун-це, у 1920—21 у Каталіцкім ун-це ў Любліне, пасля зноў да 1941 у Львоўскім ун-це. У 1925—39 выдаваў час. «Pamiętnikhistoryczno-prawny» («Гістарычна-прававы дзённік»). Працы па гісторыі права Польшчы і ВКЛ, архівістыцы, гісторыі гаспадаркі.

Творы:

Rys urządzeń pocztowych w dawnej Polsce. Kraków, 1903;

Stanowisko cudzoziemców w prawie litewskiem w drugiej połowie XV i w XVI wieku (1447—1588). Lwów, 1912;

Dobra rodowe i nabyte w prawie litewskim od XIV do Xvi wieku. Lwów, 1916;

Pokłosie z dwudziestu lat pracy naukowej zebrane, 1897—1916. Lwów, 1917;

Urzędnicy kancelaryjni sądów ziemskich i grodzkich w dawnej Polsce. Lwów, 1918;

Bartnictwo w dawnej Polsce: Szkice gospodarczo-prawne. Lwów, 1923.

Літаратура:

Pamiętnik trzydziestolecia pracy naukowej prof. dr. Przemysława Dąbkowskiego. Lwów, 1927 (змешчана бібліяграфія прац Д.).

© Валерый Пазднякоў, 2005

Надрукавать Надрукаваць без ілюстрацый
Дадаць меркаванне

Ю.А.Ябланоўскі

Пячатка Вітаўта

План Віцебска. З кнігі: Памятная книжка Витебской губернии на 1865 год. Издана Витебским губернским статистическим комитетом. Под редакциею А.М.Сементовского. СПб., 1865.