Артыкулы: Заянчкоўскі Станіслаў Францішак (Zajączkowski Stanisław Franciszek)

Заянчкоўскі Станіслаў Францішак (Zajączkowski Stanisław Franciszek) (29.1.1890, г. Львоў—10.10.1977) — польскі гісторык. Доктар габілітаваны (1930), прафесар звычайны (1937).

Вучыўся ў Львоўскім універсітэце (1908—1913). Удзельнічаў у Першай сусветнай вайне, трапіў у расійскі палон. У 1921—1932 працаваў у Дзяржаўным архіве Львова. Д-р філасофіі (1921). У 1927—1928 вучыўся ў Парыжы ў Практычнай школе вышэйшых даследаванняў (École pratique des hautes études) i Шартрскай школе (École de Chartres). У 1926 асістэнт, пасля выкладчык у Львоўскім універсітэце. Ступень доктара габілітаванага атрымаў у 1930 на аснове працы «PolskaazakonkrzyżackiwostatnichlatachpanowaniaWładysława Łokietka» (Кракаў, 1929).

З 1931 выкладаў у Віленскім універсітэцеу, 1931—1932 прыват-дацэнт, прафесар надзвычайны (1932), прафесар звычайны (1937), з 1932 узначальваў кафедру ўсеагульнай сярэднявечнай гісторыі і дапаможных гістарычных навук, у 1937—1938 дэкан гуманістычнага факультэта, у 1938—1939 прарэктар універсітэта. У 1940—1945 працаваў у Дзяржаўным архіве Вільні. У 1945—1960 выкладаў у Лодзінскім універсітэце, кіраўнік кафедры сярэднявечнай гісторыі, у 1946—1948 дэкан гуманістычнага факультэта, у 1956—1958 і 1958—1960 дэкан філасофска-гістарычнага факультэта.

Член Лодзінскага навуковага таварыства (1946), старшыня яго Другога аддзела (1956—1963), член Пазнанскага таварыства сяброў навук (1955).

Працы па гісторыі ВКЛ 13—14 ст., барацьбе ВКЛ і Польшчы з крыжакамі.

Сын: Станіслаў Мар’ян Заянчкоўскі, мідыевіст.

Працы:

Zajączkowski Stanisław. Studya nad dziejami Żmudzi wieku XIII. Lwów, 1925. (рэцэнзія: P-ska A. // Kwartalnik Historyczny. 1926. R. XL. Z. 2. S. 200—203).

Zajączkowski Stanisław. Przymierze polsko-litewskie 1325 r. // Kwartalnik Historyczny. 1926. R. XL. Z. 4. S. 567—617.

Zajączkowski Stanisław. Przyczynki do hipotezy o pochodzeniu dynastji Giedymina ze Żmudzi // Ateneum Wileńskie. 1927. R. IV. Z. 13. S. 392—416.

Zajączkowski Stanisław. Polska a zakon krzyżacki w ostatnich latach panowania Władysława Łokietka. Kraków, 1929.

Zajączkowski Stanisław. W sprawie zajęcia Podlasia przez Giedymina // Ateneum Wileńskie. 1929. R. VI. Z. 1—2. S. 1—7.

Zajączkowski Stanisław. Dzieje Litwy pogańskiej do 1386 r. Lwów, 1930.

Zajączkowski Stanisław. Witold wielki książę litewski. 1430—1930 // Ateneum Wileńskie. 1930. R. VII. Z. 3—4.

Zajączkowski Stanisław. Wołyń pod panowaniem Litwy // Rocznik Wołyński. T. II. Równe, 1931. S. 1—25, il., mapa.

Historjografia polska wieków średnich. Skrypt w/g wykładów St. Zajączkowskiego, Wilno: Agenda Wyd. Koła Historyków St. Uniwersytetu Stefana Batorego, 1934.

Zajączkowski Stanisław. Przegląd badań nad dziejami Litwy do 1385 r. // Pamiętnik VI powszechnego zjazdu historyków polskich w Wilnie 17—20 września 1935 r. I. Referaty. Lwów: Nakładem Polskiego Towarzystwa Historycznego, 1935. S. 3—21.

Zajączkowski Stanisław. Litewski ruch naukowy w zakresie historyi: Próba charakterystyki // Kwartalnik Historyczny. 1935. Z. 3.

Zajączkowski Stanisław. Studja nad procesami Polski i Litwy z Zakonem Kryżackim w l. 1420—1423 // Ateneum Wileńskie. 1937. R. XII. S. 282—403.

Zajączkowski Stanisław. Dzieje zakonu krzyżackiego. Łódź, 1946.

Zajączkowski Stanisław. Problem Jaćwieży w historiografii // Zapiski Towarzystwa Naukowego w Toruniu. 1953. Z. 4. S. 7—56.

Zajączkowski Stanisław. W sprawie przedmiotu i problematyki badań nad dziejami osadnictwa // Kwartalnk Historii Kultury Materialnej. 1956. Nr 2. S. 205—239.

Zajączkowski Stanisław. W sprawie badań nad dziejami stosunków polsko-litewskich za Jagiellonów // Studia historica w 35-lecie pracy naukowej Henryka Łowmiańskiego. Warszawa: PWN, 1958. S. 199—217.

Падрабязнасці:

Rocznik Łódzki. Łodź, 1961; 1979 (змешчана бібліяграфія прац З.).

Kita Jarosław, Stobiecki Rafał. Zajączkowski Stanisław Franciszek // Słownik biograficzny historyków łódzkich. Łódź, 2000. S. 106—107.

© Валерый Пазднякоў, 2005

Надрукавать Надрукаваць без ілюстрацый
Дадаць меркаванне

Ю.А.Ябланоўскі

Пячатка Вітаўта

План Віцебска. З кнігі: Памятная книжка Витебской губернии на 1865 год. Издана Витебским губернским статистическим комитетом. Под редакциею А.М.Сементовского. СПб., 1865.