Артыкулы: Зёрнава Антаніна Сяргееўна

Зёрнава Антаніна Сяргееўна (Зёрнова Антонина Сергеевна) (7(19).5.1883, г. Тула, Расія—24.4.1964) — расійскі кнігавед. Кандыдат гістарычных навук (1944).

Бацька — Сяргей Мікалаевіч Зёрнаў, выкладчык матэматыкі, дырэктар Тульскага рэальнага вучылішча.

Скончыла Маскоўскія вышэйшыя жаночыя курсы, вычылася на гісторыка-філалагічным факультэце Маскоўскага ўніверсітэта (скончыла ў 1916).

Да 1923 выкладала рускую мову і гісторыю ў сярэдніх навучальных установах.

У 1922—1958 працавала ў Дзяржаўнай бібліятэцы СССР. Сістэматызавала і апісала некалькі тысячаў экземпляраў беларускіх, маскоўскіх, украінскіх і іншых славянскіх выданняў 15—18 ст. Выдала альбомы арнаментаў маскоўскіх старадрукаваных кніг (Масква, 1952) і каталог «Книги кирилловской печати, изданные в Москве в XVI—XVII веках» (Масква, 1958), скалала дапаможнік «Методика описания старопечатных книг кирилловской печати» (1960, 1973). Даследавала кірылічнае кнігадрукаванне ў ВКЛ, дзейнасць тут Івана Фёдарава, Пятра Мсціслаўца, Мамонічаў, Спірыдона Собаля. Падрыхтавала вялікую працу «Белорусское книгопечатание», часткі каторай надрукаваны ў выглядзе артыкулаў.

Узнагароды: ордэн «Знак пашаны» (1945), медалі, граматы.

Працы:

Зернова А.С. Памятник Нижегородской печати 1613 года // Публикации библиотеки СССР им. В.И.Ленина: Сб. в 3 кн. Вып. 1—2. М., 1928—1929. Вып. 1. 1928. С. 57—98.

Зернова А.С. Старопечатные книги библиотеки как исторические памятники русской культуры // Восемьдесят лет на службе науки и культуры нашей Родины. М., 1943. С. 91—105.

Зернова А.С. Начало книгопечатания в Москве и на Украине: Сб. работ по книговедению. Вып. 1. М.: ГБЛ, 1947. 105 с.

Зернова А.С. Орнаментика книг московской печати XVI–XVII вв. М.: ГБЛ, 1952. 28 отд. сброш. с., 84 отд. л.

Зернова А.С. Книги кирилловской печати, изданные в Москве в XVI–XVII вв.: Сводный каталог. М.: ГБЛ, 1958. 152 с.

Зернова А.С. Книги кирилловской печати, хранящиеся в заграничных библиотеках и неизвестные в русской библиографии // Труды Государственной библиотеки СССР им. В.И.Ленина. 1958. Т. 2. С. 5—37.

Зернова А.С. Памяти Ивана Федорова: (К 375-летию со дня смерти) // Советская книжная торговля. 1958. № 12. С. 44—46.

Зернова А.С. Второе издание Букваря Ивана Федорова // Труды Государственной библиотеки СССР им. В.И.Ленина. 1959. Т. 3. С. 189—194.

Зернова А.С. Обзор выставки книг кирилловской печати, посвященной 375-летию со дня смерти Ивана Федорова. // Труды Государственной библиотеки СССР им. В.И.Ленина. 1959. Т. 3. С. 211—222.

Зернова А.С. Типография Мамоничей в Вильно (XVI в.) // Книга. Исследования и материалы. М., 1959. Сб. 1. С. 167—223.

Зернова А.С. Методика описания старопечатных книг кирилловской печати // Труды Государственной библиотеки СССР им. В.И.Ленина. 1960. Т. 4. С. 204—255.

Зернова А.С. Орнаментика книг московской печати кирилловского шрифта 1677—1750: Атлас: К 400-летию русского книгопечатания. М.: ГБЛ, 1963. 166 с.: ил.

Зернова А.С. Книгопечатание в Белоруссии XVI–XVII вв. // 400 лет русского книгопечатания. 1564—1964. М., 1964. Т. 1. С. 99—110.

Зернова А.С. Первопечатник Петр Тимофеев Мстиславец // Книга. Исследования и материалы. М, 1964. Сб. 9. С. 77—111.

Зернова А.С. Белорусский печатник Спиридон Соболь // Книга. Исследования и материалы. 1965. Сб. 10. С. 126—145.

Зернова А.С., Каменева Т.Н. Сводный каталог русской книги кирилловской печати XVIII века. М.: ГБЛ, 1968. 567 с.

Зернова А.С. Методика описания старопечатных книг кирилловской печати // Работа с редкими и ценными изданиями: Сб. ст. и инструктивных материалов. М., 1973. С.17—96.

Зернова А.С. Надписи на книгах московской печати XVI—XVII вв. в собрании Отдела редких книг Государственной библиотеки СССР имени В.И.Ленина / Публ. А.А.Гусевой // Книга. Исследования и материалы. 1991. Сб. 62. С. 111—131.

Падрабязнасці:

Сидоров А.А. Памяти А.С.Зерновой // Книга: Исследования и материалы. М., 1965. Сб. 10.

Каменева Т.Н. // Федоровские чтения, 1974. М., 1976. С. 123—130.

Зёрнова Антонина Сергеевна // Книговедение. Энциклопедический словарь. М.: Советская энциклопедия, 1982. С. 188.

Гусева А. Книги кирилловской печати // Книжное обозрение. 1983. № 42. С. 16.

Галенчанка Г.Я. Зёрнава Антаніна Сяргееўна // Францыск Скарына і яго час. Энцыклапедычны даведнік. Мінск: БелСЭ, 1988. С. 340.

Немировский Е.Л. Путешествие к истокам русского книгопечатания. Книга для учащихся. М.: Просвещение, 1991. С. 144—147.

Зёрнова Антонина Сергеевна // Книга. Энциклопедия. М., 1999. С. 217.

© Валерый Пазднякоў, 2010, 2016

Надрукавать Надрукаваць без ілюстрацый
Дадаць меркаванне

Ю.А.Ябланоўскі

Пячатка Вітаўта

План Віцебска. З кнігі: Памятная книжка Витебской губернии на 1865 год. Издана Витебским губернским статистическим комитетом. Под редакциею А.М.Сементовского. СПб., 1865.